• Bio

  image ! ![图片](https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/zXa2K6UuEWWRuOLyiavD8bDVeDah3NicxpzpYb24CyPw37J6okxnNTJ8Z1Rv6jT677j4ic6HPh4jwIQJVX7GSWfibw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

  ) 坤坤打篮球 的图像结果` 坤坤原版

  image `https://www.bilibili.com/video/BV1J4411v7g6?t=31.0https://www.bilibili.com/video/BV1J4411v7g6?t=31.0 坤坤表情包 的图像结果 千军万马是ikun,ikun永远爱坤****坤。待我ikun更强大,定帮哥赢天下。两耳不闻窗外事,一心只为蔡徐。追梦少年不失眠,未来可期蔡徐。 向阳花木每逢春,ikun一直爱坤****坤。 落红飞雪漫纷纷,心头只有蔡徐。 披荆斩棘,护坤为王。

  想要

  结果

  再来一次

  <iframe src="http://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1J4411v7g6&autoplay=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" width="100%" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>

  ~你干嘛!嗨嗨呦~

  坤诗两首

  《坤明》

  蔡徐坤

  坤明时节闹坤坤,坤明时节闹坤坤,

  路上行人梳中分。路上行人梳中分。

  借问����何处有?借问ikun何处有?

  牧童遥指蔡徐村。牧童遥指蔡徐村。

  《题临坤邸》

  蔡徐坤

  山外青山楼外楼,山外青山楼外楼,

  唱跳���打篮球。唱跳rap打篮球。

  中分头,背带裤,中分头,背带裤,

  我是坤坤你记住!我是坤坤你记住!

  真ikun必学的七言绝句,不背完就不是真ikun!!!

  山外青山楼外楼,唱跳RAP打篮球。

  人靠衣装马靠鞍,鸡穿背带跳的欢。

  中分头,背带裤,我是ikun你记住。

  常因身外省因缘,不爱坤坤有点悬。

  故人西辞黄鹤楼,唱跳RAP打篮球。

  春风又绿江南岸,球场练习两年半。

  清明时节雨纷纷,路上行人梳中分。

  欲买桂花同在酒,隔壁坤坤打篮球。

  何事秋风悲画扇,练习时长两年半。

  东汉末年闹鸡瘟,曹操怒斩蔡徐坤。

  问君能有几多愁,鸡你太美玩篮球。

  欲买桂花同载酒,坤坤尿尿抖一抖。

  抽刀断水水更流 ,坤坤超爱打篮球。

  黑头不把哥哥识,白头爱坤早已迟。

  云想衣裳花想容,鲲鲲唱跳打篮球。

  忽如一夜春风来,坤坤打球穿背带。

  君问归期未有期,坤坤练球变只因。

  莫愁前路无知己,天下谁人不识鸡。

  山穷水复疑无路,我是ikun你记住。

  故园东望路漫漫,练习时长两年半。

  三十功名尘与土,唱跳rap还能舞。

  黑云压城城欲摧,我是ikun不回黑。

  我的世界表情包-坤坤我的世界表情包

  是ikun黑粉的,送上鄙视表情包

  您是第个来看我的神

  https://www.bilibili.com/video/BV1s841197CV?t=6.0

 • Accepted Problems

 • Recent Activities

  This person is lazy and didn't join any contests or homework.
 • Recent Solutions

  This person is lazy and didn't write any solutions.

Problem Tags

客观题
1